Privaatsuspoliitika

Wolf Tyres garanteerib internetipoe www.wolftyres.eu töö käigus saadud kliendiandmete hoidmise konfidentsiaalsena. Wolf Tyres ei avalda andmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isiklik informatsioon – need on kõik teie isikuandmed, mida sisestate tellimuse vormistamisel.
Meie küsime ainult seda informatsiooni, mis on meie jaoks vajalik tellimuse täitmiseks.
Andmed, mida saame läbi cookie-failide veebisaidi külastamisel, ei ole seotud teie isiklike andmetega. Need on vajalikud üksnes üldstatistika kogumiseks.
Saadud isiklikku informatsiooni kasutame üksnes tellimuste täitmiseks.
Samuti äri- ja reklaampakkumiste edastamiseks, kui olete selleks oma nõusoleku andnud.
Teie e-posti või postiaadress edastatakse ainult meie usaldatud partneritele Wolf Tyres´iga seotud informatsiooni esitamise eesmärgil ja ainult vastavalt seadusele.